БҮРТГҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Инженер, технологийн дээд боловсрол” төслийн 2016-2017 оны хичээлийн жилд  Коосэн болон Хамтарсан бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн элсэлтэнд бүртгүүлэхдээ:

УЛААНБААТАР ХОТОД

 • Бүртгүүлэгч нь 2016 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулсан урьдчилсан шалгалтанд хамрагдсан элсэгч байна.
 • ЭЕШ-ийн математик, физикийн хичээлээр 650-иас дээш оноотой элсэгч онооны дарааллаар Коосэн сургалтын хөтөлбөрт- БҮЛЭГ VIII
 • ЭЕШ-ийн математик, физикийн хичээлээр 680-иас дээш оноотой элсэгч онооны дарааллаар Хамтарсан бакалаврын хөтөлбөрт:
  • БҮЛЭГ VI - Барилга, хүрээлэн буй орчны инженер, Механикийн инженер/
  • БҮЛЭГVIIАрхитектур мэргэжлээр элсэх боломжтой. Архитектурын мэргэжлээр элсэгч нь 2016 оны 7  дугаар сарын 6-ны өдөр ур чадварын шалгалт /хар зургийн шалгалт/ өгнө.
 • Дээрх шаардлагыг хангасан элсэгч доорх линкээр бүртгүүлнэ үү.

www.elselt.edu.mn

ОРОН НУТАГТ

Их, дээд сургуулийн консорциумаар дамжуулан ШУТИС-ийн хуваарь сонголтонд “Инженер, технологийн дээд боловсрол” төслийн хөтөлбөрүүдийг сонгохдоо:

 • Бүртгүүлэгч нь 2016 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан урьдчилсан шалгалтанд хамрагдсан элсэгч байна.  
 • ЭЕШ-ийн математик, физикийн хичээлээр 650-иас дээш оноотой элсэгч онооны дарааллаар Коосэн сургалтын хөтөлбөрт
 • ЭЕШ-ийн математик, физикийн хичээлээр 680-иас дээш оноотой элсэгч онооны дарааллаар Хамтарсан бакалаврын хөтөлбөрт элсэх боломжтой.

ЖИЧ: Урьдчилсан шалгалтанд хамрагдаагүй бүртгүүлэгч дээрх хөтөлбөрүүдэд элсэх  боломжгүйг анхаарна уу.

 “ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ” ТӨСӨЛ

Хамтран хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч

                    

Холбоо барих

Байгууллагын хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, ШУТИС-ийн Төв номын сангийн барилга 8-р хороо, 605 тоот


Утас: 11-315563

И-мэйл: piu1000@mecs.gov.mn, piu.heedproject@gmail.com


2018 Элсэлтийн сорилын зар